Intake:
De intake is een wederzijdse kennismaking. Tijdens de intake stel ik je allerlei vragen om een zo helder en compleet mogelijk beeld te krijgen. Het is belangrijk om niet alleen zicht te krijgen op je klachten en problemen maar ook op je sterke en vitale kanten. Samen formuleren we het doel van de behandeling. Aan het einde van de intake geef ik je een indicatie met betrekking tot de aard en de duur van de behandeling.

Behandeldoelen:
Behandeldoelen kunnen zijn: beter omgaan met grenzen, heftige emoties verwoorden en adequaat uiten, leren met onzekerheid of angsten om te gaan, meer zelfvertrouwen ontwikkelen, traumatische ervaringen of rouw verwerken, leren je verlangens te voelen en te uiten, toelaten van meer nabijheid. Tijdens de therapie komen we regelmatig terug op de behandeldoelen.
 
  Therapie:
In de sessies zullen we vaak situaties bespreken die nú in je leven spelen en waar je het moeilijk mee hebt.
Moeilijke gebeurtenissen en situaties gaan meestal gepaard met emoties. Deze emoties zijn vaak lastig te verwerken en hebben, zelfs als je ze niet kan voelen, een grote impact. Door inzicht te krijgen in je psychisch functioneren en het verwerken van emoties herstelt het natuurlijk evenwicht tussen denken, voelen en handelen. Je leert je gedragspatronen herkennen en nieuw gedrag wordt mogelijk.
Uitstapjes naar het verleden worden gemaakt als het dient om meer inzicht en begrip te krijgen in de huidige situatie.
De therapie bestaat naast gesprekken ook uit lichaamswerk, gestalttechnieken en meditatie. Regelmatig krijg je oefeningen die je thuis, in je dagelijks leven kunt doen. Door te oefenen verdiept het geleerde en pas je nieuw gedrag toe.

Frequentie en afsluiting:
In het begin van de therapie spreken we bij voorkeur wekelijks af, zodat we elkaar goed leren kennen en het proces op gang kan komen. Na verloop van tijd kan dit één keer in de 2 à 3 weken zijn.
Meestal zijn we het eens over het moment van afsluiten van de behandeling en doorgaans zijn de behandeldoelen dan behaald. Samen evalueren we de behandeling.